Som un equip de joves arquitectes amb dotze anys d'experiència en el càlcul d'estructures i l'edificació.

En l'àmbit de la consultoria d'estructures, la nostra formació com a arquitectes ens permet col·laborar estretament en el desenvolupament global del projecte, proposant la solució tècnica més adient a cada cas.

En l'àmbit de l'edificació, ens dediquem majoritàriament a la rehabilitació, el reforç estructural, la Inspecció tècnica d'edificis, i la Certificació d'eficiència energètica; però també a l'habitatge d'obra nova i a projectes industrials.

Degut a la complexitat del projecte executiu des de l'aplicació del CTE també col·laborem en els apartats del DB-HR, protecció enfront soroll i del DB-HE1, limitació de la demanda energètica.